Main

2001 0225 Shiva controls the Heart of left and right sided people

“[Shiva] gives us the great heights of Himalaya. He makes human beings extremely beautiful, very noble.” Excerpt from a talk by Shri Mataji Nirmala Devi Original talk: https://www.amruta.org/2001/02/25/mahashivaratri-puja-2001/ _____________________________ 00:09:43,121 But the real spirituality, if you have, the protection will be always there, and Shiva will be very blissful. He’s extremely blissful. And what He has given you is even more beautiful than you could think of. He’s extremely forgiving. I should say He is the source of forgiveness. If you have forgiveness in your heart, He resides in your heart. Otherwise, gradually, you start developing very difficult types of diseases. Say If you are forgiving, your heart runs very fast. No one can touch your heart. You cannot get heart attacks. But if you are tolerating, suffering and taking many things as a power of your own, doing wrong things and forgetting about God, then you also start developing a very weak heart. So one side is that you develop a heart which is extremely aggressive, and can become like Hitler’s heart. Under any kind of pretensions if you start torturing someone your heart becomes solid and then you can get a tremendous massive heart-attack, and all the troubles from that. This is inevitable. But supposing you are extremely tolerant and you tolerate all nonsense, you are very docile, you are a frightened person. If you are frightened, then because of fright you do that, you can develop another kind of a heart [which] we call as angina where the blood supply is less, and ultimately you develop a kind of a guilt and you lead a very mediocre life. So this second thing also is very visible among people who think they are very, very tolerant. I am saying that tolerance is alright because of Spirituality, but not because you are frightened, and you are afraid of something. If you are a Sahaj Yogi you have no business to be afraid of anything. [...]So it’s such an imbalance in the society; which is punished, again, by Shri Mahadeva. He’s very kind, and He looks after the people who are suffering. And He tries to punish people who make them suffer. It is His quality to help by destroying people who are aggressive. He doesn’t talk of Kundalini, He doesn’t talk of Self-realisation, He just punishes them nicely, in such a bad way that it’s shocking! And He relieves sometimes people like…I have seen many women who live like this, suffer so much: they die much earlier than their age. All this one has to see in the right perspective. He’s there to protect, of course, but more to destroy. He protects all kinds of animals, all birds. All the nature He protects. He’s the one who brings all the joy, all the joy of spirituality. But if you try to become aggressive, then He is the one who will destroy. Sometimes He gives more long rope to hang, and so people think, “We are alright!” They satisfy themselves. On the contrary, in the West I find the women are ruling the men more than the men [are ruling the women]. Very surprising. I don’t know how they have handled the situation, but they are ruling, all the time. And the men have to be under their thumb. I don’t know how they have managed it, but they do it! They are not humble. They don’t love, and they will go on divorcing their husbands all the time. They do not love! They don’t know what love is. But also, I have seen that men don’t understand what love is in India. They don’t know how to love their wives, which is a life-partner. How to respect, they don’t understand. There, then comes a great wrath, and this wrath works in so many ways, in creating horrible diseases and in creating problems and problems for such men. And the society also is responsible for doing all kinds of things against humble people. Both ways one has to understand that, if you are aggressive, you are under the third eye of Shri Mahadeva! In any way. If you are aggressive, say, with your servants; if you are aggressive with your subordinates; if you are aggressive with your children – there is this wrathful God watching you, and one can get under the spell of His destruction. But He gives us the great heights of Himalaya. He makes human beings extremely beautiful, very noble. And He wants that people should love each other. There should be pure love among human beings. And also He makes you very delicately behaving towards other people; very sweetly behaving towards others. If you don’t have that, then you are going in the wrong direction. But His greatest thing is that He gives you the height and the depth. If you are worshipping Him, then you develop such heights that you see the whole world as a witness.

Excerpts of H.H. Shri Mataji Nirmala Devi

1 day ago

Maar als je ware spiritualiteit bezit zal de bescherming altijd aanwezig zijn en dan zal Shiva heel verrukt zijn. Het is een ongelofelijke gelukzaligheid. En wat hij je geeft is zelfs nog mooier dan je maar kunt bedenken. Hij is uitermate vergevensgezind. Ik zou zeggen dat hij de bron is van deze vergiffenis. Als je vergiffenis in je hart hebt, dan verblijft hij hij in je hart. Zo niet dan zul je geleidelijk aan heel gecompliceerde ziektes beginnen te ontwikkelen. Zo heb je als je vergevensgezi
nd bent, een heel stevig kloppend hart. Niemand kan dan je hart raken. Je kunt geen hartaanval krijgen. Maar als je van alles verdraagt en daaronder lijdt, als je veel zaken als jouw eigen verdienste beschouwt, als je verkeerde dingen doet en God vergeet, dan ontwikkel je ook een heel zwak hart. Enerzijds ontwikkel je een hart dat verschrikkelijk agressief is, en kan worden zoals dat van Hitler. Als je onder elk mogelijk voorwendsel anderen begint te kwellen dan wordt je hart hard, waardoor j
e een zeer zware hartaanval kunt krijgen met alle gevolgen van dien. Dat is onvermijdelijk. Maar als je veel te tolerant bent en allerlei nonsens verdraagt en te volgzaam bent, dan ben je iemand die angstig is. Als je angstig bent, als je dingen uit angst doet, dan kun je een ander soort hartkwaal krijgen die we angina noemen. Het bloed stroomt dan minder en op de lange duur ontwikkel je een soort schuldgevoel en leid je een heel middelmatig leven. Deze tweede toestand is ook duidelijk zichtbaa
r bij mensen die van zichzelf vinden dat ze heel verdraagzaam zijn. Ik zeg dat verdraagzaamheid goed is, op basis van spiritualiteit; maar niet uit angst, omdat je ergens bang voor bent. Als je een Sahaja yogi bent dan is het je zaak niet om waar dan ook bang voor te zijn. In India zijn mensen bang van alles. Als ze een eekhoorn zien zijn ze al bang. Als ze een hagedis zien is het ermee gedaan! Ik bedoel, ze zijn bang van alles. Indiase vrouwen zijn zelfs doodsbang van kakkerlakken! Zo'n aard i
s gewoon belachelijk. Want het maakt van jou iemand die heel vatbaar is voor angina. Waar zou je bang voor moeten zijn? Als je een Sahaja yogi of yogini bent, dan zou je nergens bang voor moeten zijn. Ze zijn bang van ratten en al dat soort onzin en ze scheppen er mee op en praten erover. Hier wordt het hart alsmaar zwakker en zwakker van. Ik moet ook zeggen dat de Indiase mannen daar verantwoordelijk voor zijn. Want zij behandelen hun vrouwen als waren ze aanhangsels, of een soort bijkomstigh
eid; ik weet niet wat ze denken dat ze zijn. Hun gedrag is zo slecht, ongelofelijk! Vooral in Noord-India heb ik gezien dat vrouwen geen maatschappelijke positie hebben. De vrouw wordt mee naar huis genomen en in huis opgesloten, alsof ze een of andere dienstmeid is. Ze moet steeds haar gezicht bedekken en ze mag nergens heen gaan zonder toestemming. Het is vreselijk! Sommige mensen zeggen dat dit mosliminvloeden zijn, of wat dan ook. Maar als je in het eeuwige leven gelooft, in het spirituel
e leven, dan zou je niet onder invloed mogen staan van zulke zinloze wreedheid. En daarom vind ik dat in India de emancipatie van de vrouwen echt nodig is. Ze zijn heel goed, verdraagzaam en lief, maar ze ontwikkelen alle zware ziektes en alle mentale ziektes, omdat ze hun eigen waarde niet kennen, ze kennen geen zelfrespect. Aan dit onderwerp heb ik al lange lezingen gewijd. Waarom zouden mannen zich zo gedragen? Ik denk dat ons land minstens voor zeventig procent uit vrouwen bestaat, dus wo
rdt de energie van zeventig procent van de mensen in Noord-India verspild. Ik weet niet wat ze van zichzelf denken. En dan worden ze gestraft. Al dit soort landen kunnen nooit goed gedijen, want vrouwen zijn de Lakshmi's. Maar dan moeten ze ook Lakshmi's zijn, ze moeten zich gedragen als Lakshmi's. Maar sommigen komen zo op dat het schokkend is. Hoe kunnen ze vrouwen zijn? Ze zien eruit als duivels. Zo'n onevenwicht in de maatschappij wordt ook weer door Shri Mahadeva bestraft. Hij is heel vrie
ndelijk en hij zorgt voor de mensen die onder zulke toestanden lijden. En hij probeert de mensen te straffen die anderen laten lijden. Een eigenschap van hem is dat hij helpt door agressieve mensen ten gronde te richten. Hij spreekt niet over Kundalini en ook niet over zelfrealisatie, maar hij straft ze gewoon, op zo'n vreselijke manier dat het schokkend is. En soms brengt hij mensen ook verlichting. Ik heb veel vrouwen gezien die zo leven en zo zwaar lijden. Ze sterven lang voor hun tijd. Je
moet dit allemaal in het juiste perspectief zien. Hij is er om te beschermen, uiteraard, maar meer nog om te vernietigen. Hij beschermt alle diersoorten, alle vogels; de hele natuur beschermt hij. Hij is het die alle vreugde brengt, alle vreugde van spiritualiteit. Maar probeer je agressief te worden, dan is hij het ook die zal vernietigen. Soms laat hij de teugels wat vieren, waardoor mensen denken dat ze goed bezig zijn en zelfvoldaan worden. In het Westen daarentegen zie ik dat de vrouwen eer
der de mannen domineren dan andersom. Echt verbazingwekkend. Ik weet niet hoe ze de situatie zo naar hun hand hebben gezet, maar ze overheersen voortdurend en de mannen worden onder de duim gehouden. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, maar ze doen het! Ze zijn niet nederig, ze hebben niet lief en keer op keer scheiden ze van hun mannen. Ze hebben niet lief. Ze weten niet wat liefde is. Maar ik merkte ook dat in India de mannen niet begrijpen wat liefde is. Zij weten niet hoe
ze moeten houden van hun vrouwen, die hun levenspartners zijn. Ze begrijpen niet hoe ze hen moeten respecteren. Dat veroorzaakt grote toorn, en die toorn zal hen treffen op zoveel vlakken; door verschrikkelijke ziektes tecreëren en het ene probleem na het andere te doen ontstaan voor zulke mannen. En ook de maatschappij is verantwoordelijk voor allerlei daden tegen nederige mensen. In beide opzichten moet je begrijpen dat als je agressief bent je voor het derde oog van Shri Mahadeva komt. Het
maakt niet uit tegenover wie; of je nu agressief bent tegen je personeel of tegen je ondergeschikten of tegen je kinderen deze woedende God kijkt altijd toe, en niemand kan uit de ban raken van zijn vernietiging. Maar hij geeft ons ook de grote hoogtes van de Himalaya, hij maakt mensen ongelofelijk mooi en edel en hij wil dat mensen van elkaar houden. Er zou zuivere liefde moeten bestaan tussen mensen onderling. En hij zorgt ook dat je je heel subtiel gedraagt tegenover andere mensen, dat je h
eel lief bent voor anderen. Als je die kwaliteit niet hebt, dan ben je op de verkeerde weg. Maar het grootste voorrecht is dat hij je hoogte geeft en diepte. Als je hem eert, dan ontwikkel je zulke hoogtes dat je de hele wereld als getuige bekijkt.

Comments

@jerrydeberry6598

Jai Shri Mataji ❤

@rantimghosh6543

Jai shree mataji...🌺🌺🌺🌺🌺🌺🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌺🌺🌺🌺🌺🌺

@nitinrameshmore6112

Beautifully explained by Shri Mataji about the humbleness. To be humble always and not aggressive towards you subordinates, children's colleagues. Those who are aggressive they are under the third eye of shivji which can damage them badly. 🙏💐 Jai Shri Mataji 🙏🙏💐

@eurekamanifestationstudio3900

जय श्री माता जी 💎💎💎🪷🪷🪷

@tatyanatretyakova6431

insert Russian into the video transcript, please Jai Shree Mataji